TEKNOYATIRIM

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesini konu alan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı açıldı.

Program kapsamında destek oranı %60 olup destek miktarları şu şekildedir:
 • Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji grubundaki ürün yatırımlar için 5.000.000 TL,
 • Orta-Düşük ve Düşük teknoloji grubundaki ürün yatırımları için 500.000 TL.

Programdan Yararlanma Koşulu

 1. En az 1 yıldır faaliyette olmak,
 2. En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

  prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilmektedir.