TÜBİTAK 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) YENİLİK DESTEK PROGRAMI 


TÜBİTAK TEYDEB programlarına ilişkin 2022 yılı 1. dönem başvuruları çağrıya ilişkin bilgilendirmeler aşağıdadır: 

Çağrı Kapsamı 
Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir. Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.  

Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları 
  
  • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar 
  • Temiz ve Döngüsel Ekonomi 
  • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı 
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım 
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1
 
 

Çağrı Hedefleri 
Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.  

Proje Bütçesi Üst Sınırı ve Destek Oranı: 
Üst sınır 2.500.000 TL olup, destek oranı %40’tır. 
Proje Süresi Üst Sınırı: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz. 

1707 Programı 2022/1.Dönem Çağrı Takvimi
Çağrı açılış tarihi: 31 Ocak 2021 
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt son tarihi:  20 Mayıs 2022, saat: 17:30 
Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2022, saat 23:59