TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Programın Amacı:
İşletmelerin araştırma ve geliştirme proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Oranı:
Büyük Ölçekli %60 - KOBİ %75

Proje Destek Üst Limiti:
Üst limit bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir:
Limited veya Anonim Şirketler

Proje Başvuru Hakki Sayısı:
Sınırsız

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:
 • Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları) 
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alim giderleri 
 • Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri 
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri 
 • Bilgisayar ve Sunucu giderleri 
 • Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları) 
 • Seyahat giderleri 
 • Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri 
 • Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri 
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan urun analizi ve laboratuvar giderleri 
 • Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri 
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:
 • Kavram Geliştirme (Araştırma) 
 • Fizibilite Çalışmaları 
 • Laboratuvar Çalışmaları 
 • Tasarım Çalışmaları 
 • Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları 
 • Pilot tesisin kurulması 
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması 
- Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir. 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile TUBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.