Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında:

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunulması,
Amacıyla Kobi’lere 5.000.000 TL’ye destek sunulmaktadır. Bu kapsamda sağlanan destekler:
 • Makine-Teçhizat Giderleri Desteği,
 • Yazılım Giderleri Desteği,
 • Personel Gideri Desteği,
 • Bilgi Transferi Desteği,
 • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği,
 • Hizmet Alımı Desteği,

Konularında destek sağlanacaktır.

 

 
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.