Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

SÜRE:   
Eğitim süresi: 2 gün.
 
AMAÇ:
Lojistik Yönetimi ile yeni ve bütünsel bir yaklaşım olan Tedarik Zinciri Yönetiminin (Supply Chain Management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.
 
KİMLER KATILMALI: 
Planlama, Üretim ve Lojistik Bölümü Çalışanları
 
EĞİTİM İÇERİĞİ: 
 • Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetler
 • Lojistik Yönetimi Tanımı, Önemi ve Organizasyondaki Yeri
 • Lojistik Yönetimi'nin Bileşenleri
 • E-Lojistik
 • Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
 • Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki Gelişim ve Üçüncü Parti(Taraf) Lojistik Kavramı(3PL)
 • Lojistikte Verimliliğin ve Etkinliğin Artırılması
 • Stratejik Planlamada Lojistiğin Önemi
 • Genel Lojistik Stratejileri
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
 • Tam Zamanında Üretim/Dağıtım (Just-in-time)
 • Hızlı Yanıt (Quick Response)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi(Customer Relationship Management-CRM)
 • Etkin Tüketici Yanıtı (Efficient Customer Response-ECR)
 • Lojistik Bilgi Sistemleri, Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing)
 • 4. Taraf Lojistik Şirketleri(Fourth Party Lojistics)
 • Ortaklıklar
 • Stratejik Anlaşmalar
 • Teknoloji
 • Yeşil Lojistik
 • Tersine Lojistik
 • Depolama Sistemleri
 • Depo, Antrepo, Dağıtım Merkezi, Aktarma Merkezi Kavramları
 • Depolama Süreçleri ve Elleçleme İşlemleri
 • Otomatik Depolama ve Çekme
 • Palet Yönetimi
 • Depo Yönetim Sistemi
 • Lojistik Maliyetler
 • Lojistikte Kritik Başarı Faktörleri
 • Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zincirinin Analizi ve Tasarımı, SCOR Modeli
 • Lojistik Optimizasyon Modelleri(Depo Yerlerinin Seçimi, Rut Planlama, En Kısa Yol Problemi, Yükleme Problemi)
 • Dağıtım İhtiyaçlarının Belirlenmesi (DRP) ve Dağıtım Kaynaklarının Planlanması
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Çözümleri
 • İşbirliğine Dayalı Planlama, Tahmin ve Yenileme(CPFR)
 • Dördüncü Parti(Taraf) Lojistik (4PL) Kavramı

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:
Anlatım, örnek olaylar, tartışma, uygulamalar.