Üretim Planlama ve Stok Kontrol Eğitimi

SÜRE:
Eğitim süresi: 2 gün
 
AMAÇ:
Temel üretim planlama ve kontrol yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temini ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.
 
KİMLER KATILMALI:
Planlama, Üretim ve Lojistik Departmanı çalışanları
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • Üretim Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Klasik ve Çağdaş Üretim Sistemleri, İtme ve Çekme Esaslı Sistemler
 • Üretim Planlama ve Kontrol Sistematiği
 • Satış Tahminleri
 • Toplu Üretim Planlama (Uzun Vadeli Planlama) - Transportasyon Modeli, Doğrusal Programlama Modeli, Sezgisel Modeller
 • Ana Üretim Programının Oluşturulması (Orta Vadeli Planlama) ve Kaba Kapasite Planlama (RCCP)
 • Malzeme İhtiyaçlarının Belirlenmesi (MRP)
 • Uygun Üretim Parti Büyüklüklerinin Hesaplanması
 • Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri
 • Kapasite İhtiyacının Çıkartılması ve Dengelenmesi (CRP)
 • Üretim Kaynaklarının Planlanması (MRP II)
 • Tezgah Yükleme, İş Sıralama ve Üretim Çizelgeleme
 • Kısa Vadeli Planlama
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 
EĞİTİM YÖNTEMLERİ:
Anlatım, örnek olaylar, tartışma, uygulamalar