Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

SÜRE:
Eğitim süresi: 1 gün

AMAÇ:
Katılımcıların, iş yerlerinde rutin faaliyetleri esnasında veya proje çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü için geliştirilen teknikler hakkında uygulama yapabilecek seviyeye gelmeleri ve iş yerlerinde söz konusu uygulamaları hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI: 
İmalat veya hizmet sektöründen, departman veya unvan ayrımı olmaksızın bütün çalışanlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • Problem çözme tekniklerinin tarihsel gelişimi
 • Problem çözme tekniklerinin uygulanmasının önemi ve verimliliğe katkısı
 • Beyin fırtınası yöntemi 
 • Sebep-sonuç diyagramı (Balık kılçığı/Ishikawa diyagramı)
 • 5 Neden analizi
 • Pareto analizi
 • Histogram
 • İş akış şeması
 • Değer akışı haritalama (Value stream mapping)
 • Uygulamalar
 • Elde edilen sonuçların analiz edilmesi

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:
Teorik anlatımın yanısıra uygulamalara ve görsel ögelere ağırlık verilerek anlatılan konuların katılımcıların hafızasında tam olarak yer etmesi sağlanacaktır.