Toplam Verimli Bakım (TPM) Eğitimi

SÜRE:
Eğitim süresi: 1 gün.

AMAÇ:
Üretim sahalarında çalışan bakım ve işletme personelinin bakım faaliyetlerine farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlamak ve bu bakış açısının kazanılmasıyla birlikte iş yapış biçimlerinde verimlilik odaklı iyileştirme uygulamalarını hayata geçirebilmeleri amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI:
Üretim Departmanlarında çalışan bakım ve işletme personeli.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
  • Bakım felsefesine yenilikçi yaklaşımların önemi
  • Toplam Verimli Bakım'ın tarihçesi ve gelişimi
  • Toplam Verimli Bakım'ın hedefleri
  • İşletmelerde arıza türleri, verimlilik kaybına yol açan etkenler
  • Overall Equipment Effectiveness (Genel Ekipman Etkinliği) parametresinin izlenmesi ve analiz edilmesi
  • Toplam Verimli Bakım uygulaması için temel faaliyetler
  • Toplam Verimli Bakım uygulama adımları
  • Farklı işletmelerden uygulama örnekleri
  • Uygulamaların neticesinde elde edilen sonuçların analiz edilmesi

EĞİTİM YÖNTEMLERİ:
Teorik anlatımın yanısıra uygulamalara ve görsel öğelere ağırlık verilerek anlatılan konuların katılımcıların hafızasında tam olarak yer etmesi sağlanacaktır.