İş Etüdü ve Ergonomi Eğitimi

SÜRE: 
Eğitim süresi: 2 gün.
 
AMAÇ:
 Bu eğitim programının amaçları şu şekildedir:
 • İşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak,
 • Önerilen metot ile gerekli malzeme ve araçları standart hale getirmek,
 • Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak,
 • Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek,
 • İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak,
 • Metodun standart uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
 • Üretimde kullanılan kaynaklardan yararlanma oranını artırmak,
 • İşgücünü eğitmek,
 • Ergonomik açıdan çalışma koşullarını iyileştirmek.
 
KİMLER KATILMALI:
İşletmelerde özellikle Planlama ve İş Hazırlama bölümlerinde çalışanlar
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • İş Etüdü Gelişimi ve Verimlilik ilişkisi
 • İş Etüdü'nün Ağırlık Merkezleri
 • Metot Etüdü ve Problem Çözme Teknikleri
 • Araştırma Teknikleri
 • Kayıt ve Analiz Teknikleri
 • İş Ölçümü ve Akış Analizi
 • İş Ölçüm Teknikleri ve Uygulama Alanları
 • İnsan ve Üretim Aracına İlişkin Akış Türleri
 • Zaman Etüdü
 • İş Örneklemesi
 • MTM
 • Ergonomiye Giriş
 • İş Organizasyonları ve İş Sistemi Tasarımı
 • Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme.
 
EĞİTİM YÖNTEMLERİ:
Eğitim, içeriğinde yer alan konulara ilişkin teorik bilgilerin verilmesi, örneklere yer verilmesi ve firma içinde gerçek uygulamalar olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilecektir. Teorik bilgilerin verilmesi ve örnek çalışmalar sınıf ortamında projeksiyon cihazıyla görsel sunum eşliğinde, uygulamalar ise farklı gruplar oluşturularak firma içinde gerçekleştirilen işler üzerinde yapılacaktır.