İhracat Teşvik Danışmanlığı

Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • Dahilde işleme izin belgesi alınması ve kapatılması işlemleri
 • Vergi resim harç istisnası belgesi alınması

Devlet Destekleri

 • Çevre maliyetlerinin desteklenmesi
 • Eğitim yardımı
 • İhracata yönelik devlet yardımları
 • İstihdam yardımı
 • Pazar araştırması desteği
 • Tarımsal ürünlerde ihracatiadesi yardımları
 • Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması
 • Uluslararası nitelikte yurt içi ihtisas fuarları desteklenmesi
 • Yurt dışında fuar katılımlarının desteklenmesi
 • Yurt dışında ofis-mağaza açma faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Kullanılmış makine ve teçhizat ithali için özel izin alınması
  işlemleri
 • İthalinde sakınca bulunmayan kullanılmış makine ve teçhizata özel
  izin alınması işlemleri